Tussen Maas en Waddenzee: Oorlogs- en evacuatieherinneringen van de inwoners van Ammerzoden en Well 1944 – 1945

Titel Tussen Maas en Waddenzee: Oorlogs- en evacuatieherinneringen van de inwoners van Ammerzoden en Well 1944 – 1945
Omslag Cover of Tussen Maas en Waddenzee: Oorlogs- en evacuatieherinneringen van de inwoners van Ammerzoden en Well 1944 – 1945 book
Content

Uit Inleiding:

Wie tot op heden iets over de belevenissen van de inwoners van Ammerzoden in de Tweede Wereldoorlog te weten wilde komen, kwm terecht bij het boek van J. van Alphen en J. van Voorthuizen “De Bommelerwaard 1939 -1945“. Begrijpelijk zal zijn dat het gedeelte dat betrekking heeft op Ammerzoden en zijn bevolking slechts een klein onderdeel vormt van dit werk.

Om deze lacune op te vullen heeft de Historische Vereniging Ammerzoden een onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen verricht. Speciale aandacht is uitgegaan naar de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog, toe Ammerzoden tussen de oorlogvoerende partijen vermalen dreigde te worden. De Historische Vereniging heeft via de leerlingen van de basisscholen de Schakel en de Hoeksteen, de beide basisscholen in de gemeente, de opa’s en oma’s benaderd voor dit onderzoek. Hen werd verzocht een vragenlijst betreffende laatste oorlogsmaanden te beantwoorden. De antwoorden zijn door ondergetekende gerubriceerd en met elkaar vergeleken. De gegeven antwoorden en verhalen waren zeer persoonlijk van aard. Dat kan ook niet anders, gezien het feit dat er tussen de werkelijkheid  en het ogenblik van opschrijven 50 jaar verstreken zijn. Het verhaal dat uit alle voorhanden zijnde gegevens is samengesteld, zal daarom ook ongetwijfeld  bij sommigen vraagtekens oproepen, anderen zullen een een andere uitleg aan bepaalde gebeurtenissen geven, terwijl weer anderen het met een bepaalde passage volstrekt oneens zijn. Wij zijn ons daarvan bewust. In de tekst wordt naar de de deelnemers van de enquête verwezen met vermelding van hun toenmalige adres. Naast deze gegevens uit de eerste hand zijn uit een aantal over de periode gaande standaardwerken relevante gegevens verzameld.

Inhoud:

Voorwoord

Inleiding

Tussen hoop en vrees

De eerste granaten en gedeeltelijke evacuatie

Van kerkvernieling tot Kerstavond

Van Kerstmis tot evacuatie

Geëvacueerd in de Bommelerwaard

De grote evacuatie

Van evacuatie tot bevrijding

Van bevrijding tot wederopbouw

Tot slot

Geraadpleegde literatuur en bronnen.

Auteur Drs. H. M. van Helvoort
Uitgever Historische Vereniging Ammerzoden i.o., Ammerzoden
Jaar 1995
Aantal pagina's 64
Rubriek Algemene geschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, en Kerkgeschiedenis
Periode Tweede Wereldoorlog - 1940 tot 1945
Regio Brabant Algemeen en Nederland Overig
Plaatsnaam Ammerzoden en Well
Locatie 04-5