100 Jaar Geleden: Uitgave van de Belgische Boerenbond ter gelegenheid van 100 jaar Boerenbond, 1990

Titel 100 Jaar Geleden: Uitgave van de Belgische Boerenbond ter gelegenheid van 100 jaar Boerenbond, 1990
Omslag Cover of 100 Jaar Geleden: Uitgave van de Belgische Boerenbond ter gelegenheid van 100 jaar Boerenbond, 1990 book
Content

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Belgische Boerenbond in 1990 verscheen wekelijks in “De Boer en de Tuinder”  een kroniek onder de titel “100 jaar geleden”. Hwet was een reeks van 50 geïllustreerde bijdragen vooral over de evolutie en de toestand in de landbouw vorige eeuw en begin deze eeuw. Deze uitgave is een bundeling van deze bijdragen waarvan de meeste nog werden uitgebreid.

Voorwoord:

Wie zoals ik, tijdens het jubileumjaar van de Boerenbond, week na week de bijdragen van Frans Sterckx in De Boer las over de pogingen, zowat een eeuw geleden, om mechanisatie en zelfs motorisatie ook in de landbouw toe te passen, zal zich erover verheugen thans die bijdragen nog meer uitgebreid in boekvorm te zien verschijnen.
Vaak mijmerde ik erbij; ik hoorde weer vader of moeder, grootvader of grootmoeder vertellen over hun leven en werken op de kleine tot middengrote boerderij van toen.
Hoe het er einde vorige eeuw aan toeging en wat er rond 1890 allemaal gebeurde, weten wij alleen van horen vertellen of van hetgeen wij erover gelezen hebben.
Bij gelegenheid van 100 jaar Belgische Boerenbond willen wij in deze wekelijkse kroniek een beeld ophangen van de toestand einde vorige eeuw, wat er is voorgevallen, hoe de mensen leefden en welke uitvindingen van die tijd dateren, vooral dan in verband met land- en tuinbouw. In sommige gevallen zullen wij ter vergelijking tevens de huidige situatie schetsen.

Inhoudstafel:

Voorwoord – ie goede oude tijd – Zo begon de mechanisatie – De ontploffingsmotor – De eerste tractoren – Papierfabrieken, schrijven, drukken – Het Belgische trekpaard – De luchtband terug uitgevonden – Al meer dan 100 jaar prikkeldraad – De voorlopers van de melkmachine – De centrifugale ontromer met schijven – De ontromer met hangende bol – Karnen – De eerste coöperatieve melkerijen – De melkerijscholen – Scheikundige meststoffen – Veel nieuwe bloemen, sierplanten en heesters – De veehouderij en de potstal – Druiven Colman voor het eerst geteeld in België – De industriële ontwikkeling van indigo kostte 42,5 miljard – Adam Opel maakte … naaimachines en rijwielen – Ziekten en plagen bij planten I – Ziekten en plagen bij planten II – Bordeauxse pap en de aardappelplaag – Hooien eiste veel arbeid – Type hoevegebouwen streekgebonden – Peer: eerste boerengilde in Limburg – De graanmaaimachine – Van maaier tot maaibinder – De eerste maaidorsers – De wet van 4 augustus 1890 – Vlas vroeg veel zware arbeid – De leghennenhouderij – De produktie van slachtkippen – Zaaigraan met de hand uitkiezen – Tabak brengt veel werk mee – Aardappelen rooien: een zwaar werk – Ploegen met de kabelploeg – Oreye start met de eerste suikerbietcampagne – Proeven op inkuilen vaan groenvoeder – Zaaien van graan met de zaaimachine – Goede aardappeloogst betekende meer varkens – Een dieptepunt voor de fruitteelt – De rundveehouderij voor mest, melk en trekkracht – Een zieke hond per toeval genezen – Het dorsen wordt gemechaniseerd – Fabrikant steekt eigen dorskast in brand – De wanmolen al overal bekend – Onderwijs en voorlichting – Arbeidsongevallen in de landbouw – De auto komt eraan – Bibliographie – Illustratie.

.

Auteur Ir. Frans Sterckx
Uitgever Belgische Boerenbond
Jaar 1991
ISBN Depotnummer D/1991/0728/14
Aantal pagina's 171
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Flora en Fauna, Landbouw, veeteelt, jacht en visserij, en Nijverheid en industrie
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900, 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950, en 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000
Regio België Overig en De Kempen (B)
Locatie 03-5