Opgravingen in Steenbergen – Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.Br.)

Titel Opgravingen in Steenbergen – Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.Br.)
Omslag Cover of Opgravingen in Steenbergen – Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.Br.) book
Content

Inleiding:

Over de geschiedenis van Steenbergen is in de loop der tijd al veel bekend geworden, maar tot voor kort ontbrak archeologische informatie. Daarin is nu verandering gekomen dankzij de activiteiten van een werkgroepje onder leiding van de heer G. Groeneweg. Het verslag van hun werkzaamheden toont weer eens de problemen in de stadskernen aan waarmee we, overigens niet alleen in Brabant, worstelen.
Gedurende de zomer en het najaar van 1978 werd op initiatief van de heer J. Everaert, destijds wethouder van de gemeente Steenbergen, door een aantal vrijwilligers een onderzoek ingesteld naar de ondergrond van de toen juist gesloopte weeshuizen aan de Blauwstraat te Steenbergen. Uit archiefgegevens was ons bekend, dat zich ter plaatse een laatmiddeleeuws Gasthuis had bevonden. Bij de eerste proefsleuf legde de graafmachine direct al een imposant stuk fundering bloot en bracht bovendien een hoeveelheid 14e. en 17e. eeuwse potten, potscherven en glazen gebruiksvoorwerpen naar boven. De fundering bleek het restant van de kapel van het Gasthuis te zijn. Onze werkzaamheden beperkten zich vooral tot de directe omgeving van deze Gasthuiskapel.
Pas in een later stadium, toen de vrijwilligers de grondvesten van de kapel geheel hadden blootgelegd, werd de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek gewaarschuwd.
Van gemeentewege werd ons overigens in alle opzichten de groots mogelijke medewerking verleend. Zonder die medewerking zou het niet mogelijk zijn geweest om op deze wijze een stukje te voegen aan onze kennis van de vroege geschiedenis van Steenbergen.

Inhoud:

Voorwoord

Inleiding

14e. eeuw – Inleiding, samenvatting van de vondsten, conclusies – Aardewerk, reducerend gebakken – Aardewerk oxyderend gebakken – Aardewerk Majolica – Steengoed – Leder

15e – 16e eeuw – Inleiding, samenvatting van de vondsten, conclusies – Pijpaarde en been.

17e eeuw – Inleiding, samenvatting van de vondsten, conclusies – Pijpen – Majolica en delfts aardewerk – aardewerk met slibversiering –  Onversierd aardewerk – Steengoed – Glas – Hout, been, metaal.

18e – 19e eeuw – Inleiding, samenvatting van de vondsten, conclusies – Pijpen – Aardewerk, pot en schotelgoed – Steengoed, speelgoed.

Samenvatting.

Noten.

Literatuur

Reeksnaam Bijdrage tot de studie van het Brabantse Heem - deel 21
Auteur Gerrit Groeneweg
Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1982
ISBN 90 70197 10 3
Aantal pagina's 126
Rubriek Archeologie, Cultuurgeschiedenis, en Gebouwen en architectuur
Periode 16de Eeuw (Renaissance) - 1500 tot 1600, 17de Eeuw (Gouden Eeuw) - 1600 tot 1700, 18de Eeuw (Verlichting) - 1700 tot 1800, 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900, en Late Middeleeuwen - 1000 tot 1500
Regio Midden en West Brabant
Plaatsnaam Steenbergen
Locatie 03-5