De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus: De geschiedenis van de Kerk, De Kerk in de geschiedenis

Titel De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus: De geschiedenis van de Kerk, De Kerk in de geschiedenis
Omslag Cover of De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus: De geschiedenis van de Kerk, De Kerk in de geschiedenis book
Content

Ten geleide:

Dit boek gaat over de geschiedenis van de Friezen kerk bij het graf van Petrus en over de plaats van deze kerk in de geschiedenis. De lezer vindt daarom een korte topografie van het apostelgraf telkens als veranderingen van de situatie bij het graf daar aanleiding toe geven.

Canada is niet het eerste land, waar je aan denkt bij de titel: De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus. Toch was het in de Canadese stad Banff (bij Edmonton) dat op 8 december 1990 de afgevaardigden naar de vergadering van de Unesco hun handtekening zetten onder een document waarin de kerk van de Friezen wordt vermeld. Door deze overeenkomst werd het Mondiaal Erfgoed, “The World Heritage”, uitgebreid met een aantal gebouwen in Rome. Onze kerk mocht naast bekende kerken vals de St. Jan van Lateranen, De Maria Maggiore en de Paulus Buiten de Muren, delen in deze uitverkiezing.`
Het Mondiaal Erfgoed op de noordelijke helling van de Janiculus wordt door de Unesco omschreven als: “de scholae van de Noord-Europese volken tot de actuele colleges en instituten”.
Vervolgens worden de gebouwen één voor één vermeld. Zo lezen wij o.a. “de kerk van de HH Michaël en Magnus”, bij ons beter bekend als de kerk van de Friezen.

Inhoud:

1. Het Graf van Petrus in de vlakte van Nero
2. Wat Gregorius de Grote teweegbracht
3. De bekering van de Friezen
4. Angelsaksen en Friezen bij het graf van Petrus
5. De schola van de Friezen in de Leo-Stad
6. De tijd van de Ottonen en de Gregoriaanse hervorming
7. De huidige kerk van de Friezen
8. Ilderado van Groningen, Leomot van Stavoren, Hiaro en Celdui van Slinga
9. De lotgevallen van de schola en van de kerk van de Friezen tot aan de restauratie van de kerk in 1756
10.Wat Gregorius de Grote teweegbrengt
-. Bibliografie
-. Verantwoording van de foto’s

Auteur Dr. M.P.M. Muskens
Uitgever Het Willibrordcentrum te Rome
Jaar 1995
ISBN 88-7621-791-6
Aantal pagina's 321
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Gebouwen en architectuur, en Kerkgeschiedenis
Regio Overig Europa
Plaatsnaam Rome (I)
Collectie Theo v.d. Ven
Locatie 01-4