Evaluatie 2006-2009 Monumentencommissie Eersel-Oirschot

Titel Evaluatie 2006-2009 Monumentencommissie Eersel-Oirschot
Omslag Cover of Evaluatie 2006-2009 Monumentencommissie Eersel-Oirschot book
Content

Ten geleide:

De gezamenlijke monumentencommissie van de gemeenten Eersel en Oirschot heeft onlangs een evaluatie vastgesteld van haar functioneren en werkwijze gedurende de afgelopen periode. Daarmee worden de activiteiten van de commissie voor deze bestuursperiode afgerond.
De commissie beoogt u met deze evaluatie enerzijds inzicht te verschaffen in de zaken die haar de afgelopen jaren in beide gemeenten hebben beziggehouden.
Anderzijds hoopt de commissie dat de evaluatie tevens een inspiratie voor u zal zijn om de centrale plaats die cultureel erfgoed in Eersel en Oirschot inneemt gedurende de komende bestuursperiode te consolideren en waar mogelijk te versterken.
Uiteraard is de commissie graag bereid om een andere toelichting te geven op de inhoud van de evaluatie.

Inhoud:

  1. Ontstaan van de commissie, doelstelling en opdracht.
  2. Samenstelling, zittingsduur, inrichting en werkwijze van de commissie
  3. Financiën.
  4. Inventarisatie behandelde onderwerpen en gegeven adviezen.
  5. Conclusies en aanbevelingen
  6. Tot slot
  • Bijlagen
  • Literatuurlijst
Auteur Frits Speetjens - Peter van Gerven
Uitgever Monumentencommissie Eersel-Oischot
Jaar 2010
Aantal pagina's 22
Rubriek Gebouwen en architectuur
Periode 21ste Eeuw - 2000 tot heden
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Eersel en Oirschot
Locatie 07-3