Vijfenzeventig jaar katholiek onderwijs in Eersel 1903-1978

Titel Vijfenzeventig jaar katholiek onderwijs in Eersel 1903-1978
Omslag Cover of Vijfenzeventig jaar katholiek onderwijs in Eersel 1903-1978 book
Content

Voorwoord:

75 Jaar katholiek onderwijs in Eersel. Een gebeurtenis, die belangrijk genoeg is om even stil bij te staan. Het zijn de Zusters van Schijndel geweest die in hert begin van deze eeuw het onderwijs aan meisjes ter hand namen.
De jongens waren aangewezen op het openbaar onderwijs. Na de totstandkoming van de Lager Onderwijs Wet 1920, waarin het bijzonder onderwijs op gelijke voet kwam met het openbaar onderwijs, werden op grote schaal de openbare scholen overgenomen door de kerkbesturen en veranderd in bijzondere scholen.
Het is altijd maar als vanzelfsprekend beschouwd, dat het katholiek onderwijs er was, maar vaak wordt vergeten hoeveel de voorgaande generaties er voor over gehad moeten hebben. Eerst de grote financiële offers, die gebracht zijn om ons eigen levensbeschouwelijk onderwijs te kunnen geven. Offers die gebracht zijn door religieuzen en leken.
Nu kunnen we spreken, ook in Eersel, van een onderwijs dat de toets der kritiek kan doorstaan. Het is daarom goed, dat wij deze mijlpaal gedenken in dankbaarheid jegens allen, die in het verleden hiertoe hebben bijgedragen.

Inhoud:

  • Historisch overzicht – Kleuterschool – Meisjesschool
  • Op bezoek bij Piet Kwinten
  • Jongensschool St. Willibrordus en R.K. gemengde basisschool St. Willibrordus
  • Bepalingen voor het personeel van R.K. bijzondere scholen
  • Fotorapportages
Uitgever Stichting R.K.O.
Jaar 1978
Aantal pagina's 40
Rubriek Cultuurgeschiedenis
Periode 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950 en 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Eersel
Locatie 07-3-29