100 Jaar katholiek onderwijs in beeld 1903 – 2003

Titel 100 Jaar katholiek onderwijs in beeld 1903 – 2003
Omslag Cover of 100 Jaar katholiek onderwijs in beeld  1903 – 2003 book
Content

Inleiding:

De viering van het 100-jarig bestaan van het Katholiek Onderwijs in Eersel vormde de aanleiding om dit fotoboek uit te geven.
De samenstellers hebben getracht in het kort een overzicht te geven van het wel en wee in deze 100 jaren. Middels het eigen fotoarchief, vele bijdragen in de vorm van foto’s van ouders en andere belangstellenden, is dit boek tot stand gekomen. Het was ondoenlijk om van alle jaren foto’s te vinden, zodat er best veel ‘gaten’ zijn ontstaan. Ook was het achterhalen van de data en de namen van degenen die op de foto staan een bijna onmogelijke opgave.
Voor zover het mogelijk was hebben we vooral bij de foto’s waarop slechts enkele personen zijn afgebeeld de namen er bij vermeld. Bij groepsfoto’s was dat niet te doen. Bovendien staat het erg slordig als bij vermelding namen ontbreken of verkeerd zijn vermeld. De samenstellers hebben zich om die reden daaraan niet gewaagd. Wellicht ontstaat er bij de lezer zo wel het idee van: “Ik ben benieuwd wie dat is”, en gaan ze zelf de namen achterhalen.
Wij hopen dat de lezer weer een stuk van de eigen kindertijd terug beleeft bij het zien van de foto’s.

Jaar 2003
Aantal pagina's 105
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Gebouwen en architectuur, Media, en Sociale groepen en groeperingen
Periode 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950, 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000, en 21ste Eeuw - 2000 tot heden
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Eersel
Locatie 07-3