Het heeft niet willen groeien: zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930, Omvang, oorzaken en maatschappelijke context

Titel Het heeft niet willen groeien: zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930, Omvang, oorzaken en maatschappelijke context
Omslag Cover of Het heeft niet willen groeien: zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930, Omvang, oorzaken en maatschappelijke context book
Content

NUGI 480

Uit Woord vooraf:

In september 1982 werd reeds met deze studie begonnen, die in juli 1995 werd afgerond. Bij de aanvang was in het geheel niet te voorzien dat het onderzoek zo lang zou gaan duren. Evenmin was het vanaf het begin de bedoeling dat het eindresultaat als een academisch proefschrift verdedigd zou worden.
Na mijn aanstelling als geschiedenisdocent aan het Cobbenhagencollege in Tilburg (augustus 1982) werd tijdens de allereerste sectie-vergadering waaraan ik daar deelnam onbedoeld de basis voor deze studie gelegd. Enkele leerlingen waren blijkbaar door de geschiedenislessen dermate geboeid dat ze zelf een onderzoekje wilden uitvoeren, bij voorkeur in een archief. Om praktische redenen werd voor een lokaal historisch onderwerp gekozen. Daar ik de meeste ervaring had met archiefonderzoek, lag het in de lijn dat ik hun begeleider werd, Bij de keuze van het onderzoek was het belangrijk dat de zeven leerlingen zowel onafhankelijk van elkaar als gelijktijdig met archiefonderzoek bezig moesten kunnen zijn en dat het werk moeiteloos in elkaar geschoven kon worden. Bovendien moest er gewerkt kunnen worden met in alle opzichten toegankelijke bronnen. Daarnaast was het van belang dat er in vrij kort tijdsbestek een tastbaar onderzoeksresultaat op tafel lag. Geïnspireerd door twee recent verschenen artikelen, werd gekozen voor een onderzoek naar de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg in de negentiende eeuw. Met het werken met de akten van de burgerlijke stand leek succes verzekerd.

Inhoud:

  • Demografisch patroon in Nederland, 1820-1930: ontwikkelingen en visies.
  • De opzet van het onderzoek naar de zuigelingen- en kindersterfte: waar wanneer en hoe.
  • Een algemene karakteristiek van Tilburg, 1800-1930.
  • De omvang van de sterfte in Tilburg, 1821-1930.
  • De invloed van de demografische variabelen op de omvang van de zuigelingen- en kindersterfte.
  • De medische voorzieningen.
  • De invloed van de kwaliteit van het drinkwater op de omvang van de zuigelingen- en kindersterfte.
  • De voedingswijze als verklaring voor de omvang van de zuigelingen- en kindersterfte.
  • Een multivariate analyse van de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte.
  • Samenvatting en conclusie – Bijlagen – Lijst van tabellen en grafieken – Lijst van gebruikte archivalia – Literatuurlijst – Summary – Over de auteur.
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland
Auteur Dr. C.G.W.P. van der Heijden
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Jaar 1995
ISBN 90 6663 036 1
Aantal pagina's 224
Rubriek Economische en sociale geschiedenis en Sociale groepen en groeperingen
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900 en 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950
Regio Midden en West Brabant
Plaatsnaam Tilburg
Locatie 06-4