“Hier is alles vooruitgang”: Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880 – 1940

Titel “Hier is alles vooruitgang”: Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880 – 1940
Omslag Cover of “Hier is alles vooruitgang”: Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880 – 1940 book
Content

Woord vooraf:

“Hier is alles vooruitgang, ten Uwent stilstand zoo niet teruggang: schreef Jan Smits (John Smith), de latere reisagent, notaris, jurist, uitgever en burgemeester van De Pere in Wisconsin.
Deze uitspraak moge historisch niet geheel juist zijn (hierover gaat het boek), zij geeft niettemin uitstekend weer hoe emigranten het zagen. In Amerika, De Verenigde Staten en later ook Canada, lagen hun kansen op vooruitgang en alle bezwaren en bezweringen van hun omgeving verhinderden hen niet om vast te vertrouwen in wat wel eens is genoemd “de utopie van de gewone man”. De landverhuizers waren in het algemeen redelijk goed voorgelicht over wat hen te wachten stond, maar een aantal van hen hechtte gemakkelijk geloof aan berichten die een te mooie voorstelling van zaken gaven.
Natuurlijk zullen ook afstotingsfactoren aanwezig zijn geweest. Ik durf echter de stelling aan dat die, althans in Nederland en zeker in Noord-Brabant, tot 1940 ondergeschikt waren.

Inhoud:

Voorwoord.

  • Inleiding.
  • Rooms-katholieke missionarissen en religieuzen
  • Emigratievraag en emigratieaanbod.
  • Werving voor de Verenigde Staten.
  • Werving voor Canada.
  • Onderzoek in de vertrekgebieden.
  • Onderzoek in de vestigingsgebieden.
  • Samenvatting en conclusies – Summary and conclusions – Bijlage: Tabellen van landverhuizers uit een aantal Noordbrabantse gemeenten – Gebruikte afkortingen – Lijst van gebruikte archivalia – Bronnenpublikaties en literatuur – Lijst van tabellen – Lijst van afbeeldingen en kaarten – Index van geografische namen – Index van persoonsnamen – Curriculum vitae auteur.
Reeksnaam Bijdragen to de geschiedenis van het Zuiden van Nederland
Auteur Dr. H.V.A.M. van Stekelenburg
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Jaar 1996
ISBN 90 7064 152 6
Aantal pagina's 228
Rubriek Economische en sociale geschiedenis, Kerkgeschiedenis, en Sociale groepen en groeperingen
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900 en 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950
Regio Brabant Algemeen
Locatie 06-4