Brabant beschouwd en beschreven: Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief

Titel Brabant beschouwd en beschreven: Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief
Omslag Cover of Brabant beschouwd en beschreven: Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief book
Content

Nugi 480

Brabant beschouwd en beschreven: samenvattingen van 112 studies.

Ter inleiding:

In 1956 gaat een serie Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland van start, onder redactie van L.J. Rogier, F.J.H.M. van der Ven en H.H.J.M. van den Eerenbeemt. De initiatiefnemers streven naar de uitgave van een reeks beknopte monografieën. Ze willen een achterstand inlopen in de bestudering van de geschiedenis van de zuidelijke provincies. Na de Tweede Wereldoorlog vinden daar ingrijpende maatschappelijke en economische ontwikkelingen plaats. Die zouden bij de inwoners zeker interesse kunnen wekken voor een wellicht minder dynamisch, maar toch sprekend verleden.
Er is ook een praktische reden: het driemanschap wil gelegenheid tot publicatie bieden aan afgestudeerden en studenten. Tenslotte beoogt de redactie regionale en lokale geschiedvorsing te stimuleren en daaruit voortvloeiende “gelegenheidsgeschriften” uit te geven. Twaalf studies zijn het resultaat. Die serie vind in 1964 haar vervolg in een tweede reeks, maar nu op een bredere grondslag. Ook kerkelijke, staatskundige, juridische en culturele studies vinden voortaan een welkom onthaal. Bovendien wil een nieuwe redactie het aantal publicaties tot twee à drie per jaar opvoeren. Deze tweede serie heeft in 1995 – na dertig jaar – het respectabele aantal van honderd delen bereikt. De ambitieuze redactie heeft daarmee haar belofte meer dan waar gemaakt en vooral een grandioos monument gesticht voor de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Van de in 1964 nieuw aangetreden redactie is Prof. dr. H.F.J.M. van Eerenbeemt de onbetwiste fakkeldrager. Hij was ook de onvermoeibare stimulator van al die publicaties.

Vanaf 1995 wil de stichting Zuidelijk Historisch Contact met een nieuwe redactie, waarin historisch Nederland en Vlaanderen prominent vertegenwoordigd zijn, zich met een derde, gemoderniseerde, serie nadrukkelijk profileren voor een breder publiek met behoud van de beproefde garanties voor wetenschappelijkheid.

Inhoud:

  • Ter inleiding
  • Wie deden het
  • Wie gaan het doen
  • Verantwoording bij de foto’s
  • Samenvatting eerste reeks: twaalf delen ( 1956-1963)
  • Samenvattingen tweede reeks: honderd delen (1964 – 1995)
  • Overzicht.
  • Index van auteursnamen
  • Verantwoording van de foto’s
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland
Auteur Dr. Th. G.A. Hoogbergen
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Jaar 1995
ISBN 90 6663 032 9
Aantal pagina's 136
Rubriek Algemene geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Kerkgeschiedenis, en Rechtsgeschiedenis
Regio Brabant Algemeen
Locatie 06-4