Jaarboek Varia Historica Brabantica VIII

Titel Jaarboek Varia Historica Brabantica VIII
Omslag Cover of Jaarboek Varia Historica Brabantica VIII book
Content

Kopijreglement Jaarboek Varia Historica Brabantica

 1. Karakter van het jaarboek Varia Historica Brabantica
 2. Vormgeving van de kopij
 3. Behandeling van de kopij.

Inhoud:

 • Ten geleide
 • Op zoek naar Pladella villa door Nico Roymans.
 • De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540 door dr. G.C.M. van Dijck.
 • De bevolking van ‘s-Hertogenbosch ca. 1550 – een demografische en economische verkenning door drs. L.J.A. van de Laar.
 • De plaats in de kerk als standskenmerk – een kwantitatief onderzoek naar sociale stratificatie door Arno Haagmans & Paul van ’t Hooft.
 • De nederzettingen van Princenhage door Karel A.H.W. Leenders.
 • Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne door dr. Alph. W. van den Hurk O. Praem.
 • Het wapen van ‘s-Hertogenbosch door H.J.H. Bossink.
 • Index van personen- en plaatsnamen – Medewerkers.
Reeksnaam Varia Historica Brabantica
Auteur Red. dr. L.P.L. Pirenne, voorzitter; drs. A.C.M. Kappelhof; mr. G. Berkelmans; dr. G.C.M. van Dijck; J.H. van Mosselveld; prof. dr. M.G. Spiertz
Uitgever Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch
Jaar 1979
Aantal pagina's 287
Rubriek Archeologie, Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Heemkunde algemeen, Hulpwetenschappen, en Sociale groepen en groeperingen
Regio Brabant Algemeen
Locatie 06-4