“Het loflyk werk der Engelen”: De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw

Titel “Het loflyk werk der Engelen”: De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw
Omslag Cover of “Het loflyk werk der Engelen”: De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw book
Content

SISO 785.11; UDC [282:783](492.93)(091)

Uit Woord vooraf:

Het genoegen in liturgisch orgelspel en de bewondering voor de verfijnde klanken van veel oude orgels in mijn geboortestreek hebben mij geleidelijk gebracht tot de vraag naar de context van deze orgelkunst: de kerkmuziek. Over de geschiedenis van de kerkmuziek in Noord-Brabant was echter zo weinig literatuur te vinden, dat ik mij enige jaren geleden gezet heb voor een wetenschappelijke studie over dit onderwerp.

Inhoudsopgave:

WOORD VOORAF

ARCHIVALIA

BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

LIJST VAN FIGUREN

INLEIDING

Hoofdstuk I: DE VOORGESCHIEDENIS _ 1. De voorschriften van Trente over de kerkmuziek en hun uitwerking _ 2. Het kerkelijk leven _ 3. De traditie van de kerkmuziek _ 4. Besluit

DEEL A: DE ‘OUDE ZANG’ ± 1680-1795

Hoofdstuk II: EEN EEUW LANG DE ‘OUDE ZANG’, DE PAROCHIES ± 1680-1770 _ 1. De confrérie van Sint Cecilia _ 2. “Zingt d’ouden zang, en werpt veel nieuws ter zij” _ 3. Orgelkunst in de verdrukking _ 4. Geestelijke liederen _ 5. Besluit

Hoofdstuk III: DE ‘OUDE ZANG’ OP HET TWEEDE PLAN, DE PAROCHIES 1770-1795 _ 1. Leuvens, Amsterdams en ‘muziek’ _ 2. Strijkers, blazers en organisten _ 3. Aan de confrérie ontgroeid _ 4. Besluit

Hoofdstuk IV: DE ‘OUDE ZANG’ BINNEN DE KLOOSTERMUREN _ 1. Het gregoriaans in de eredienst _ 2. De overige religieuze muziekbeoefening _ 3. Besluit

DEEL B: DE MUZIEKMISSEN, 1795-1853

Hoofdstuk V: GROTE WERKEN, 1795-1815 _ 1. Verbreding van de muziekpraktijk _ 2. Van Alphen tegen de ‘muziek’ _ 3. Besluit

Hoofdstuk VI: DE DUITSE MISSEN, 1815-1835 _ 1. Missae solemnes en Missae rurales _ 2. Spelers, zangers, instrumenten _ 3. Het kerkelijk verzet geluwd _ 4. Besluit

Hoofdstuk VII: HET ECHEC VAN DE GEWIJDE ZANG, 1835-1853 _ 1. Een nieuwe visie op kerkmuziek en de reacties daarop _ 2. De koorpraktijk _ 3. Opbloei van de orgelcultuur _ 4. De kloosterlingen en de kerkmuziek buiten de liturgie _ 5. Besluit

DEEL C: DE KERKELIJKE KERKMUZIEK, 1853 – ± 1880

Hoofdstuk VIII _ 1. ‘Familiezangers’ _ 2. Strenge voorschriften _ 3. Kerkkoren zonder bezieling _ 4. Het monopolie van het orgel _ 5. Besluit

Hoofdstuk IX: HET EINDE VAN EEN KLEURIGE ZANGCULTUUR, DE JAREN ROND 1880 _ 1. De doorwerking van de caeciliaanse ideeën _ 2. De oude zangpraktijk achterhaald

EPILOOG

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

SOMMAIRE ET CONCLUSION

BIJLAGEN I-IV   350

VERKLARING VAN MUZIEKTHEORETISCHE TERMEN

INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN

INDEX VAN PERSOONSNAMEN

CURRICULUM VITAE

Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel LXXVIII)
Auteur Dr. F. P. M. Jespers
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1988
ISBN 90-70641-28-3
Aantal pagina's 385
Rubriek Kerkgeschiedenis, Kunst, Media, en Taal en letterkunde
Periode 17de Eeuw (Gouden Eeuw) - 1600 tot 1700, 18de Eeuw (Verlichting) - 1700 tot 1800, en 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900
Regio Brabant Algemeen
Collectie Theo v.d. Ven
Locatie 03-2