Oud Brabant over den dorpel bekeken

Titel Oud Brabant over den dorpel bekeken
Omslag Cover of Oud Brabant over den dorpel bekeken book
Content

Inleiding:

Brabant is salich, conincklijck, oudt, goedt, coene, edel, ontfermhertich, rechtveerdinch en minlijck. Zo werd aan het Brabant in de bloeitijd van het Hertogdom eigenschappen toegeschreven, waarin de kenmerken van deze streek besloten lagen.
Veel van deze eigenschappen zijn in het Brabant van deze eeuw nog merkbaar aanwezig gebleven. Ongetwijfeld zullen meer superlatieven te bedenken zijn om het karakter van Brabant en de bewoners te beschrijven. Ik denk dat iedere bewoner van de provincie of de streek waar hij geboortig of woonachtig is zo’n lofzang kan houden. Het zij gezegd dat dit voor Brabant zeker van toepassing is; historisch gezien is het vaak onweerstaanbaar geweest, heeft het epidemieën , hongersnood en vele oorlogen doorstaan, maar heeft desondanks toch kans gezien het oorspronkelijke karakter door die tijden heen te bewaren.
Het Brabant van vroegere jaren, nog hoofdzakelijk bestaand uit een boerenbevolking, kan geenszins meer worden vergeleken met de huidige provincie.

Veel van wat U op de foto’s ziet zal wel niet meer terug te vinden zijn; de dorpspomp zal wel zijn afgebroken of de boerderij zijn overweldigd door de uitbreiding of heeft een geheel andere functie gekregen. De tijd en en de ontwikkeling heeft er erg hard aan geknaagd. Gelukkig is niet alles verdwenen. Mogelijk dat met goed overleg en in samenwerking met alle belanghebbenden datgene wat aan onze voorouders herinnert, bewaard kan blijven. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor onze kinderen , zodat ze aan dat verleden tastbaar herinnerd kunnen worden.
Laten we samen Brabant bewaren zoals ’t nog is, want het is er mirakels mooi.

Inhoud:

  • Prentbriefkaarten en foto’s met toelichting en beschrijvingen
Auteur J.C. Jegerings
Uitgever Bura Boeken Eindhoven
Jaar 1979
ISBN 90 6404 002 8
Aantal pagina's 160
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Flora en Fauna, Heemkunde algemeen, Landbouw, veeteelt, jacht en visserij, en Media
Periode 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950 en 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000
Regio Brabant Algemeen
Locatie 03-6