’t Zwaantje: volksalmanak voor het land van Heist 1950

Titel ’t Zwaantje: volksalmanak voor het land van Heist 1950
Omslag Cover of ’t Zwaantje: volksalmanak voor het land van Heist 1950 book
Content

Ten geleide:

Zij die dit eerste Zwaantje hebben uitgebroed
Zij brengen u, de goede lezer, eerst hun groet,
En wensen u, voor ’t komend jaar, een goed begin,
Een zalig eind, en niets dan vreugd daar tussenin!
De liefde voor ons eigen dorp, ons eigen streek,
De toren, d’oude hoef, het veld, het bos, de beek.
Voor alles wat ook dierbaar was aan ’t voorgeslacht,
Zij is ’t, die ook dit Zwanenkind ter wereld bracht.
Zoals elke kind de zon en zegen brengt in ’t nest,
Zo doet dit Zwaantje stellig ook zijn best
Voor jong, voor oud, voor boer, voor burger of student
voor elkeen die de letters en het lezen kent.
Want ernst en luim, hier zijn ze aan het nut gepaard,
Aan ’t oud verhaal van peet en peter aan de haard.
Voor elke dag,voor heel het jaar, voor gans ’t gezin
Ten dienst te staan, is van dit boek de juiste zin.
Als elkeen nu ons zorgenkind met vreugde onthaalt,
’t Verzorgt, verwent, verpleegt; en verdere steun niet faalt:
Dan komt er ieder jaar voortaan een Zwaantje bij
En wordt ééns dit geslacht een lange Zwanenrij!

Inhoud:

. Elk zijn deel, elk zijn goesting en elke zijn naan (W) – Kalender voor het jaar 1950 (E. de Keuster) – Wat de wegen van ons Heistse Heem ons veropenbaarde (I) (Lod. Liekens) – Bijdrage tot de studie der kermissen in het Land v. Heist (V.O.) – Klokkentaal – De Boerenzwaluw ( Jef van den Brande) – Het hemd van Marie Snaphaen (Dr. M.A. Nauwelaerts) – Iets over het ontstaan van de heuvels van Heijst en Beersel (Frans Guldentops) – De ondergedoken heiligen van Putte, anno 1566 (N.) – Heistse heemdracht. Van kappen en koven en kelen (Dr. Jozef Weyns) – Een vleesetende plant in onze streek: de Zonnedauw (Jef van den Brande) – Wat aten onze voorouders ten tijde v. Keizer Karel (N.) -Heemkundige en toeristische merkwaardigheden (Dr. Jozef Weyns) – Bestuurlijke en parochiale inlichtingen – Markten en kermissen – Voor de reizigers – Dorpskroniek – Heemkring-rubriek – En hier zeggen de uitgevers het laatste woord!

Auteur Red. Dr. Jozef Weyns, René Lambrechts, Emiel de Keuster en August Wyns
Uitgever Heistse Heemkring "Die Swane"
Jaar 1949
Aantal pagina's 128
Rubriek Heemkunde algemeen en Volkskunde
Regio De Kempen (B)
Plaatsnaam Heist-op-den-Berg (B)
Locatie 07-3