Westerheem – Special 2010: Vlaardingen- Cultuur

Titel Westerheem – Special 2010: Vlaardingen- Cultuur
Omslag Cover of Westerheem – Special 2010: Vlaardingen- Cultuur book
Content

Voorwoord:

Twee jaar geleden verscheen de eerste Westerheem-special. Die was geheel gewijd aan DNA-onderzoek en archeologie. Inmiddels heeft u de tweede Westerheem-special in handen, ditmaal over de Vlaardingen-cultuur. Waarom de Vlaardingen-cultuur?
De inleiding informeert u over de achtergrond voor de keuze van dit thema en de opbouw van deze special, maar hier licht ik alvast een tipje van de sluier op. De ontdekking van de steentijdresten bij de bouw van de Vlaardingse Westwijk leidde in 1959 tot de start van het eerste grootschalige onderzoek van een steentijdnederzetting in het westen van ons land. De resten waren destijds afwijkend en leken in het geheel niet op de bekende Hunebeddencultuur (Trechterbekercultuur), waardoor een eigen naam gerechtvaardigd was. Zo ontstond de naam ‘Vlaardingen-cultuur’. Dit ligt inmiddels alweer vijftig jaar achter ons. Redenen genoeg om extra aandacht te besteden aan deze ‘natte’ tegenhanger van de Hunebeddencultuur. Het is wederom een bijzondere special geworden , alleen al vanwege de omvang. Dit is te danken aan de medewerking van velen: ze worden in de inleiding genoemd. Ook deze special gaat, net als de DNA special, gepaard met een symposium. We hopen dat met deze tweede uitgave en het daarbij behorende symposium “de special” een vaste plaats bij de AWN heeft verworven en een vervolg zal krijgen. Er zijn reeds ideeën voor volgende specials. Zo is er al gedacht aan kano’s, voedsel en ook een een evaluatie van Malta. Maar we houden ons aanbevolen voor suggesties van lezers. Voor nu wens ik u veel leesplezier tor met deze special voor de Vlaardingen-cultuur.

Inhoud:

Voorwoord

 • Een waaier van Vlaardingen door Leo Verhart & Tim de Ridder.
 • De laatste der Mohikanen?, enige gedachten over de positie van de Vlaardingen-cultuur in het neolithisatieproces….. door Luc. W.S.W. Amkreutz.
 • De voedseleconomie van de Vlaardingen-cultuur in Nederland, Een algemeen overzicht…. door Otto Brinkkemper, Erik Drenth en Jórn T. Zeiler.
 • Sometimes you eat the bear…. Bruine beren en mensen in het Neolithicum …. door Jörn T. Zeiler.
 • Het bleef niet bij steur alleen, de exploitatie van de visgemeenschap door Bob Beerenhout.
 • Een Vlaardingen-vindplaats op een rivierduin te Beverwaard door Simone Bloo & Patrick Ploegaert.
 • Het gebruik van vuursteen in de Vlaardingentijd door Annelou van Gijn.
 • Vlaardingen in de Hofstad door Everhard Bulten.
 • Wonen bij de kust door Okke Dorenbos & Hans Koot.
 • Het houten voorwerp van Voorburg door Menno J. van der Heiden.
 • Een noodopgraving van een vroege Vlaardingen-/vindplaats aan de Frekeweg, Gemeente Leidschendam-Voorburg, lessen geleerd (?)…. door Bert van der Valk & Robert Hirschel.
 • Archeologisch onderzoek te Hazerswoude-Rijndijk (gemeente Rijnwoude, prov. Zuid-Holland), een nederzetting van de Vlaardingen-cultuur nabij de Oude Rijn door Senne Diependaele & Erik Drenth.
 • Bewoning van de rivierdelta van de Maas: Ijselmonde tijdens de Vlaardingen-cultuur door Rob Houkes.
 • Steentijdboeren in Hellevoetsluis Sporen van permanente bewoning uit de Vlaardingen-groep op een kwelder te Hellevoetsluis-Ossenhoek door Tiziano A. Goossens.
 • Vlaardingen- en Enkelgrafcultuur in Velserbroek, gemeente Velzen door Theo ten Anscher en Wim Bosman.
 • Vlaardingen-cultuur in Wijchen en omgeving door Ben Teubner & Wim Tuijn.
 • Spoorloze boeren in Noord-Brabant? Aardewerk en andere neolithische vondsten in Meerhoven (gemeente Eindhoven) door Nico Arts.
 • De VL-pot van Kootwijk en enkele andere potdeposities uit de tweede helft van het vierde millennium v. Chr. door Leendert P. Louwe Kooijmans.
 • De zuidelijke tegenhangers van de Vlaardingen-cultuur: een schamel spoor van scherven door Leo Verhart
 • Column
Auteur Red. Tim de Ridder; Leo Verhart; Jan Coenraadts; Gerrit Groeneweg; Marijn Lockefeer; Lizet Kruyf
Uitgever Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
Jaar 2010
ISBN ISSN 0166-4301
Aantal pagina's 224
Rubriek Archeologie
Periode Neolithicum - 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
Regio Nederland Overig
Locatie 06-5