100 jaar Boerenbond Reusel 1897 – 1997: Van boeren aan de grens tot boeren met grenzen

Titel 100 jaar Boerenbond Reusel 1897 – 1997: Van boeren aan de grens tot boeren met grenzen
Omslag Cover of 100 jaar Boerenbond Reusel 1897 – 1997: Van boeren aan de grens tot boeren met grenzen book
Content

Uit Voorwoord:

Het bestuur van de Boerenbond afdeling Reusel heeft besloten om samen met de Heemkunde Werkgroep Reusel een overzicht uit te geven van ‘100 jaar N.C.B.-afdeling Reusel’.

De geschiedenis van onze Boerenbond mogen wij met ere schrijven want de grote verdiensten van de 100-jarige liggen niet alleen op het terrein van de land- en tuinbouw maar hadden ook hun weerslag op de hele Reuselse gemeenschap. De Boerenbond heeft altijd grote invloed gehad op het maatschappelijk, politiek en kerkelijk leven van onze dorpsgemeenschap.

Er deden zich in onze samenleving steeds veranderingen en vernieuwingen voor, die ook op de landbouw hun invloed hadden en waarbij men niet geaarzeld heeft hierop in te spelen. Deze veranderingen waren vaak niet alleen van puur technisch landbouwkundige aard maar ze hadden ook onvermijdelijke sociale en economische gevolgen. Het lijkt ons goed om in een tijd van voortdurende veranderingen, die vaak het definitieve afscheid van het traditionele boerenleven betekenden, een overzicht over het verleden samen te stellen. De geschiedenis van onze Boerenbond, zoals weergegeven in deze publicatie, schetst een beeld van die veranderingen. Hopelijk draagt deze publicatie ook bij tot meer inzicht en begrip voor de huidige omstandigheden waaronder onze Reuselse boerenbevolking haar beroep uitoefent.

Inhoud:

Verantwoording

Voorwoord

Hanna en Drieka

Adriana Larmit, een Reuselse boerin.

Drie generaties Reuselse boeren; de familie Huybregts

Van Leenbank tot Rabobank

100 jaar R.K. Boerenbond te Reusel – Uit de voorgeschiedenis – De periode 1897-1918 – De periode 1919-1940 – De oorlogsjaren 1940-1945 – De wederopbouw 1945-1950 – De periode 1950-1970 – De periode 1970-1997

De rijvereniging Jeanne d’Arc

De R.K. Boerinnenbond

De Jonge Boeren

De bestuursperiode 1896 – 1997

Reeksnaam Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem (deel 12)
Auteur Red. Aad Martens
Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel, Reusel
Jaar 1997
ISBN 90-800354-4-0
Aantal pagina's 93
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Landbouw, veeteelt, jacht en visserij, en Sociale groepen en groeperingen
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900, 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950, en 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Reusel
Locatie 04-5