PUBLICATIONS de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCII-XCIII, 1956-1957

Titel PUBLICATIONS de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCII-XCIII, 1956-1957
Omslag Cover of PUBLICATIONS de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCII-XCIII, 1956-1957 book
Content

Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht.

Uit: Verslag van de secretaris over 1955.

Al kenmerkte het jaar 1955 zich niet door spectaculaire hoogtepunten, toch heeft het Bestuur reden te over om zich over het intensieve verenigingsleven in het voorliggend verslagjaar te verheugen. Naast de normale reeksen van vergaderingen en excursies werd aan de uitvoering van wetenschappelijke projecten gewerkt. Met Limburgse organisaties van meer algemeen culturele aard knoopten wij nauwere betrekkingen aan, terwijl de groeiende activiteit van onze afdelingen de belangstelling voor het werk van het
Genootschap tot brede kringen van de bevolking uitbreidde.
Met voldoening mogen wij dan ook constateren, dat het Rijk, de Provincie, een groot aantal gemeenten en andere instanties en particulieren ons in ons pogen het doel van het Genootschap steeds dichter te benaderen welwillend terzijde stonden, waarvoor wij hen allen gaarne op deze plaats onze oprechte dank betuigen.

Inhoud:

 • Naamlijst van Bestuursleden, Redactie-Commissie, Museum-Commissie en van Ereleden
 • Instellingen waarmee het Genootschap in ruilverkeer staat
 • Verslagen van de secretaris van het Genootschap, van Kringbesturen en van de Directeur van het Museum, 1955 en 1956.
 • Studie over Sint Gerlach van Houthem door Dom C. Damen O.S.B.
 • De Griekse inscriptie op hert zgn. Zegel van St. Servatius door Drs. J.M.B. Tagage.
 • Enige rechten van de Graven van Gelre te Roermond door J. Linssen.
 • Een bijdrage tot de geschiedenis van de Commanderie van St, Antonius te Maastricht door P. Noordeloos.
 • Het Kruisherenklooster te Venlo door L. Heere O.S.C..
 • De Mozes-serie in de Prinsenkamer van het Raadhuis te Maastricht en haar ontwerper door Dr. G.T. van Ysselsteijn.
 • De lexicologische invloed van Oost-Wallonië op het dialect van Maastricht door Drs. F. Kurris S.J..
 • Index van Eigennamen door J.Th.H. de Win
 • Afbeeldingen 1 tot en met 24.
Auteur Redactiecommissie: Prof. Dr. J.J.M. Timmers; Dr. G.W.A. Panhuysen; Pro. Mr. B. H. D. Hermesdorf; Pater A. Munsters M.S.C.; Mr Drs H.H.E. Wouters; J.Th. H. de Win
Uitgever Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Maastricht
Jaar 1956-1957
Aantal pagina's 436
Rubriek Algemeen, Algemene geschiedenis, Archeologie, Cultuurgeschiedenis, Gebouwen en architectuur, Kerkgeschiedenis, en Kunst
Regio Limburg (NL)
Locatie 06-5