Huldiging jubilarissen tijdens Algemene Ledenvergadering 14-02-2012

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2012 zijn zoals gebruikelijk weer een aantal mensen in het zonnetje gezet.

De voorzitter huldigt de heer en mevrouw Brok voor hun 25 jarig jubileum, waarin hij graag hun activiteiten betrekt voor het Loons Heem en de Romeinse nederzettingen in Hoogeloon; hij overhandigt hen, naast bloemen voor mw. Brok een fraaie pentekening van de dorpspomp van Eersel.

Dhr. en mevr. Brok – 25 jaar Lid

Daarna werd door de voorzitter aandacht besteed aan het 40 jarig jubileum van de heer en mevrouw Kruseman, die voor hun verhuizing naar Waalre zeer actieve leden waren van onze Kring en ook daarna lid van onze Kring zijn gebleven, ook al was er minder gelegenheid om de lezingen bij te wonen. De heer Kruseman verwijst nog even naar de introductie in Heemkunde, die zij gehad hebben van de heer Kakebeeke en die zeker bijgedragen heeft tot dit langdurige lidmaatschap. De voorzitter overhandigt bloemen aan mevrouw Kruseman en aan de heer Kruseman de ingelijste pentekening, die bij zo’n jubileum hoort.

Dhr. en mevr. Kruseman – 40 jaar lid

Tenslotte staat de voorzitter graag stil bij het 40 jarig jubileum van de heer D. Vangheluwe, die ook zeer actief is voor onze Kring en in zijn studies ver terug wil gaan in de tijd naar de Schepenbanken, de Cijnsregisters en vele kerkelijke registers. Als Kring zijn we hem daarvoor veel dank verschuldigd en willen hem daarom naast de ingelijste pentekening aan ook een fles wijn aanbieden.

Dhr. Vangheluwe – 40 jaar lid

Het was de bedoeling geweest om al bij de vorige ledenvergadering afscheid te nemen van de heer Vlas, tegelijk met de heer Hooijmaijers, zodat het Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem aan beide heren tegelijk kon worden uitgereikt door de secretaris van Brabants Heem. Omdat de heer Vlas toen verhinderd was, werd de speld met bijbehorende oorkonde nu uitgereikt door de voorzitter van de Kring. Die refereerde aan de vele bezigheden en daardoor drukke agenda van de heer Vlas, die hem tenslotte heeft genoodzaakt te stoppen met onze Commissie Lezingen en Excursies. De voorzitter bedankt hem voor zijn werk voor deze Commissie en voor zijn vele adviezen op bestuurlijk gebied.

Dhr. Vlas – Zilveren speld en oorkonde Brabants Heem

Tenslotte moest de voorzitter ook nog afscheid nemen van 2 leden van de redactiecommissie van de Rosdoek, namelijk van de heren Huub Backbier en Anton Kockx, die vele jaren deel uitmaakten van de redactie en daaraan ieder op hun manier een uiterst nuttige bijdrage hebben geleverd. Waar dat bij de heer Kockx vooral op het technische vlak lag, was dat bij de heer Backbier meer als praatpaal en ook als gastheer voor de redactievergaderingen. Omdat de heer Kockx ook jarenlang deel heeft uitgemaakt van het bestuur, was hij daarvoor al onderscheiden door Brabants Heem bij het beëindigen van die activiteiten. Het was daarom nog niet eenvoudig geweest een passend afscheidscadeau te bedenken tot de voorzitter een boek ontdekte over dranken, iets wat wel paste bij deze Bourgondisch ingestelde heren. Met een bloemetje voor de dames en dat boek voor de heren onderstreepte de voorzitter de dank van de Kring voor hun werk in de redactie-commissie.

Dhr. en mevr. Backbier
Dhr. en mevr. Kockx