Jubilarissen kring De Acht Zaligheden Eersel

In februari is de jaarvergadering gehouden waarin we ons gelukkig prijzen Mevr. Driessen-Sterke in het zonnetje te kunnen zetten vanwege haar 70-jarig jubileum zoals ook de kring 70 jaar bestaat. In de vorige Koerier hebben we daar al aandacht aan besteed, ware het niet, dat we nog drie 40-jarige jubilarissen hadden, die echter om verschillende redenen niet aanwezig konden zijn. Voor Ad Jacobs als vertegenwoordiger van Brabants Heem een teleurstelling, want hij zou ze graag de zilveren speld hebben aangereikt met de gebruikelijke oorkonde. Op zaterdag 18 maart hebben we jubilaris Mevrouw Spaapen uit Eersel, Ad Tilborghs uit Dommelen en Frans Theuws uit Oestgeest in een kleinere ambiance dan gebruikelijk ontvangen met koffie en gebak en tijdens het gezellige samenzijn is duidelijk geworden dat alle drie de jubilarissen indertijd zijn aangetrokken door de workshops die Arjen Kakebeeke in de kring heeft gehouden. Namens Brabants Heem nam Frans Teunis, de voorzitter, de honneurs waar en heeft ze allen de zilveren speld met oorkonde aangereikt alsook een oorkonde van de eigen kring vergezeld van een mooi heemkundig boek. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van “consumerende” leden want zij zorgen voor de noodzakelijke pecunia om aan werkende leden de faciliteiten te verstrekken tot een boeiende inzet voor de kring.
Ft 0317