Kaart buitengebied Steensel; Namen uit de volksmond van wegen, paden en bijzondere locaties

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met de Dorpsraad Steensel, ‘werkgroep buitengebied’ en de gemeente Eersel.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml documentid=130416194540-00f4656ad1b6428db950ab8e7d5c07b3 docname=kaart_steensel_buitengebied username=elavrijsen loadinginfotext=Kaart%20buitengebied%20Steensel%3B%20%20Namen%20uit%20de%20volksmond%20van%20wegen%2C%20paden%20en%20bijzondere%20locaties showhtmllink=true tag=heemkunde width=600 height=424 unit=px]

Leden werkgroep: Peter v.d. Aalst, Gemma Hauser, Peer Heezemans, Ruud Kox, Dries Luijten, Rita Meijer en Charles Hermans
Uitvoering kaart info en fotografie: Johan Heesterbeek

 1. Oude dijk  – Oude weg over de Gender naar Knegsel; oude handelsroute tussen Den Bosch en Luik
 2. Schietberg  – Oefenplek voor geweerschieten van Bescherming Burgerbevolking (BB)
 3. Vissers bosplak  – Naam van eigenaar open akker omringd door bos
 4. Vijfsprong  – Splitsingspunt van 5 wegen aangelegd bij ontginning van Steenselse heide
 5. Den binnen  – Aanduiding voor ligging achteraf
 6. Gildeakker  – Akker, bosplak in eigendom van gilde St. Lucia
 7. Den armen  – Bossen, ooit eigendom van het armenbestuur van de Heilige Geest
 8. Heuvelenweg  – Heuvelachtige scheidingsweg tussen Eersel en Veldhoven
 9. Hooidijk  – Weg naar hooggelegen hooibeemden aan de Run
 10. Pappotsche straat  – Historische naam; op kaart 1832
 11. Hoge bocht  – Hooggelegen omheind stuk land besloten door wallen of heggen. Deel van de wal nog aanwezig
 12. Muldersweg  – Weg naar Stevertse watermolen, mulder is molenaar
 13. Zandstraat  – Historische naam; op kaart 1832
 14. Dúrmeuwle  – Benedenstrooms gelegen van Stevertse watermolen. Meuwle is molen, dúr is door: doorgang bij molen
 15. Houw  – Houw is gat, open plek in bos. Waar de wind vrij spel heeft. Houwmouw is zomerse wervelwind
 16. Binnenpad – Binnendoor van Stevert naar Steensel
 17. Duvelsberg  – Zandheuvel gelegen aan Zandstraat waarover sage van knekelhuis bekend is
 18. Heeswegje – Weg naar gehucht de Hees
 19. Schaakswegje – Weg naar gehucht Schadewijk (Schaak)
 20. Oud Tasbroekwegje – Vernoemd naar as = bemesting, bekalking en laaggelegen hakhoutbos
 21. Wasserijpad  –  Pad naar wasserij Steensel op Stevert
 22. Piet Smitspad  – Pad ontstaan in ruilverkaveling 1975/1976; vernoemd naar voorzitter boerenbond Steensel
 23. Molenpad  – Weg door hooggelegen akkers naar molen in Eersel
 24. Bocht  – Hooggelegen omheind stuk land besloten door wallen of heggen
 25. Lange bocht  – Hooggelegen omheind stuk land besloten door wallen of heggen
 26. Grote kelen  – kelen = slechte natte boerengrond, begroeid met mos en riet en gelegen in de buurt van heide en vennen
 27. Kleine kelen  – In de topografie wordt ‘keel’ gebruikt voor ‘insnoering’ of ‘versmalling’
 28. Haoneven  – Historische naam van ven
 29. Kerkdijkje  – Hooggelegen weg tussen kerken van Steensel en Knegsel
 30. Moormanlaan  – Vernoemd naar ir. Moorman belast met de uitvoering van de aanleg van de bossen
 31. Hertenweitje  – Reeënweitje in het bos
 32. Den uurpaal  – Paal één uur gaans tot kapel op de markt in Eersel
 33. Brede dreef  – Brede weg door bos
 34. Langs den etspad  – zandweg langs etspad Nedermolen – Turfweg
 35. Buitenkant  – Weg gelegen aan de buitenkant van het boscomplex
 36. Zandkuilen  – Plaats waar vroeger aan zandwinning is gedaan, deels handmatig met koe en kar
 37. Het gat  – Laag gelegen perceel
 38. Voor Stevert 1  – Weg gelegen voor woning Stevert 1
 39. Klein Goor  – Klein broekbos (moerasachtig bos)
 40. Groot Goor  – Groot broekbos (moerasachtig bos)
 41. Varkensbaan – Oude route boeren met varkens naar de dekbeer in Knegsel