Venster op het verleden: 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel

Titel Venster op het verleden: 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel
Auteur Redactie: J. van den Biggelaar, N. Remkens, M.J.J.Theunissen
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

Twintig jaar Heemkundevereniging “De HOOGE DORPEN” Vessem, Wintelre en Knegsel. Twintig jaar georganiseerd onderzoek naar de geschiedenis van onze dorpen in de breedste zin van het woord.
Heemkundig onderzoek dat in de afgelopen 20 jaar leidde tot tentoonstellingen, lezingen, excursies en publicaties, waarbij wij steeds konden rekenen op een grote belangstelling van de plaatselijke bevolking.

“DE HOOGE DORPEN” is blij om ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een geschiedkundige publicatie te kunnen presenteren met bijdragen over de verschillende aspecten van de geschiedenis van onze dorpen, “Venster op het verleden”. Namens “DE HOOGE DORPEN” dank ik de auteurs die spontaan hun medewerking toezegden en ook de sponsors die de uitgave financieel mogelijk maakten. Wij wensen u middels dit boek een interessante en prettige terugblik op ons verleden en zeggen u toe ook in de toekomst nog veel van ons verleden te laten horen.

Inhoudsopgave:

. De Hooge Dorpen – Twintig jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel door Mat Theunissen.
. De gemeenteraad van Vessem, Wintelre en Knegsel door Arnold van Hout.
. De gemeentelijke monumentenlijst van Vessem, Wintelre en Knegsel door Hans Raijmakers.
. Post tribulationes multas et malas – Drie eeuwen lager onderwijs voor Knegselnaren door André P.G.Lieberom.
. Catharina Beersmans en haar dochters – beroemde actrices met Vessemse voorouders door Peter Beersmans.
. Willibrordi ex Vessem door André Willebrords.
. Het privilegie van den eijck door André P.G.Lieberom.
. De onderlinge verhouding van de Hooge Dorpen in de Franse tijd – Toelichting bij een onbekend kaartje van Hendrik Verhees uit 1812 door J.W.Hagen.
. Korte geschiedenis van de tienden in de Hooge Dorpen, door J.W. Hagen.
. De schuurkerken in de Hooge Dorpen door J.W. Hagen.
. De Vessemse ambtenarenfamilie Mijs (Verhagen) door Hein Vera.
. “Een wonderlijck ende noijt gehoort appoinctement”. Hoe Dirk Tops uit Knegsel de rechtsgang in de Kempen wist te beïnvloeden door J.W. Hagen.
. Een doortastende pastoor van Wintelre en zijn nazaten door Drs.J.P.J. Lijten.
. De verhouding van de ‘parochies’  Vessem, Wintelre en Knegsel tot Oirschot. door Drs. J.P.J. Lijten.
. Romeinse vondsten uit Knegsel door Jelle prins.
. Heuvels in zicht. Restanten van begrafenisrituelen uit de Bronstijd op Vessems grondgebied door Liesbeth Theunissen.

Uitgever Heemkundevereniging ‘De HOOGE DORPEN’ Vessem, Wintelre Knegsel
Jaar 1998
Aantal pagina’s 264
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Heemkunde algemeen
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Knegsel
 • Vessem
 • Wintelre
Locatie 04-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print