50 jaar parochie Zwaneven: zich herinneren is een vorm van ontmoeten

Titel 50 jaar parochie Zwaneven: zich herinneren is een vorm van ontmoeten
Omslag Cover of 50 jaar parochie Zwaneven: zich herinneren is een vorm van ontmoeten book
Content

Voorwoord:

Vijftig jaar parochie Onbevlekt Hart van Maria, Koningin van de wereld te Zwaneven, mogen we niet in stilte voorbij laten voorbijgaan. Daarom heeft het parochieteam enkele enthousiaste mensen met een hart voor de parochie bij mekaar gebracht in de werkgroep ’50 jaar parochie Zwaneven’. Onmiddellijk heeft de werkgroep contact genomen met de heemkundige Corsendonca van Oud-Turnhout. Het werd een deugddoende samenwerking, van waaruit deze nieuwe publicatie is ontstaan: ’50 jaar parochie Zwaneven.
Dankbaar om de inzet van pastores, zusters en vele vrijwillige gelovige vrouwen en mannen gedurende de voorbije vijftig jaar, willen we in deze eenentwintigste eeuw de toekomst hoopvol tegemoet gaan. Deze gedachte loopt als een rode draad doorheen dit boek.
Zich herinneren is een vorm van ontmoeten, zo luidt de ondertitel. Wat is een gelovige gemeenschap anders dan een plek van ont-moeting, waar niets ‘moet’ en waar zoekende mensen in alle vrijheid relaties aangaan met zichzelf, met de andere en de Ander.
Met dit boek willen we dan ook het verleden in herinnering brengen. Waar is onze parochie gelegen? Hoe is ze ontstaan? We bekijken ons mooie kerkgebouw en belichten het religieuze leven, de school, het leven van de parochie van vandaag in onze huidige culturele en maatschappelijke situatie. Tenslotte richten we onze blik op de parochie hoopvol naar de nabije en verre toekomst.
Ik hoop dat degene die het boek lezen en de prachtige foto’s en afbeeldingen bekijken, mee genieten van de goeie geest die krachtig leeft in onze jubilerende geloofsgemeenschap.
Ik dank iedereen die op de één of andere wijze zijn steentje heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit prachtige boek.

Inhoud:

Voorwoord

Woord van de Burgemeester

Hoofdstuk 1 Ligging en geografie
Hoofdstuk 2 Historische wandeling door onze parochie
Hoofdstuk 3 Ontstaan van de parochie Zwaneven
Hoofdstuk 4 De kapelanij
Hoofdstuk 5 Onze kerk
Hoofdstuk 6 Het religieuze leven
Hoofdstuk 7 Het parochiaal leven
Hoofdstuk 8 Markante figuren
Hoofdstuk 9 Onze parochie vandaag
Hoofdstuk 10 Hoe zie onze parochie er uit over 50 jaar?

Auteur Redactie: Werkgroep "50 jaar parochie Zwaneven"
Uitgever Heemkundekring Corsendonca v.z.w., Oud-Turnhout (B)
Jaar 2001
Aantal pagina's 372
Rubriek Algemene geschiedenis en Kerkgeschiedenis
Periode 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000 en 21ste Eeuw - 2000 tot heden
Regio De Kempen (B)
Plaatsnaam Oud-Turnhout (B)
Locatie 04-4