’t Hermenieke van Bergeijk 1845 – 1863

Titel ’t Hermenieke van Bergeijk 1845 – 1863
Omslag Cover of ’t Hermenieke van Bergeijk 1845 – 1863 book
Content

Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie ‘Echo der Kempen’  met medewerking van het Gemeentebestuur van Bergeijk

Uit Vooraf:

Voor ons ligt ’t Hermenieke van Bergeijk’, een bescheiden geschiedenis in twee delen over de eerste harmonie van Bergeijk. Zoals u zult zien zijn voor beide delen afzonderlijke bronnen gebruikt. Het eerste is volledig gebaseerd op het authentieke notulenboek van de harmonie, dat al meer dan een eeuw berust bij de familie Aarts. Het tweede gedeelte is een ‘reconstructie’ van de harmonie aan de hand van de gegevens die onderwijzer P.N. Panken noteerde in zijn autobiografie en andere manuscripten, welke ons welwillend ter beschikking werden gesteld door de heer J. Hoeks te Bergeijk.

Inhoud:

Vooraf

Het Bergeijkse muziekgezelschap De Harmonie 1845 – 1863 – De bron van onze kennis – Het initiatief tot oprichting – De oprichting van de Harmonie – Samenstelling van de Harmonie – Het instrumentarium – De financiën – Het clubhuis – Het reglement – Het leven van de vereniging – De muziekfeesten te Eindhoven – Concert ter gelegenheid van de watersnoodramp 1860-1861 – Het einde van de Harmonie – Bijlage 1 Namen van de leden van de Harmonie – Bijlage 2 Naamlijst van de honoraire leden, zoals ze in het Register in de verschillende jaren voorkomen

Echo van het eerste hermenieke van Bergeijk – Harmonie of fanfaren – Naar Bladel – De oprichting – Het eerste openbare optreden – Het eerste concert – Serenade – Naar de kermis – Nieuwe burgemeester – Gerstebier van Kyrië – Naar ’t muziekfeest – Mevrouw de barones – Een nieuwe dominee – Op ’t concours – Serenade bij de president – De kraaienmars – Dan sterft de directeur – Uitverkoop – Afscheid van Antoon Willems – Tenslotte.

Auteur J.W.C. Aarts en Johan Biemans
Uitgever Stichting Eicha, Bergeijk
Jaar 1977
Aantal pagina's 44
Rubriek Cultuurgeschiedenis en Kunst
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Bergeijk
Locatie 03-4