Malpie

Titel Malpie
Omslag Cover of Malpie book
Content

Inleiding:

De geschiedenis van het natuurreservaat “De Malpie” is moeilijk te beschrijven.
Wat de naam betreft menen velen dat de aanduiding “Malpie” dateert uit de tijd dat de Fransen in 1818 de straatweg Borkel-Stratum aanlegden. Vroeger werd deze weg door de bevolking Napoleonsweg genoemd, nu is de naam Luikerweg.
De Fransen zouden het gebied “Mal Pays” genoemd hebben wat ‘slecht land’ betekent. Dit is onwaarschijnlijk, omdat het land (grond) vanaf Hechteren (België) tot Aalst ongeveer hetzelfde beeld geeft.
Een andere lezing over het ontstaan van de naam zou zijn de verbastering van ‘Maal-Paas’ of “Mael-Paes”. Het eerste gedeelte van het woord zou duiden op een gerechtsplaats en het tweede gedeelte op pie of pee wat pad zou betekenen.
Hert noordelijkste gedeelte van de Malpie heette vroeger “Schophorsche heide”, schop is nl.; een hut en hord of horsten betekent kreupelhoutbos op een geringe hoogte in een moerassig gebied.
Ook zou de naam ontstaan kunnen zijn vanwege het feit dat er vroeger in Borkel geen molen was die het koren maalde zodat deze mensen naar de Venbergse molen gingen om hun graan te l;aten malen. Het zandpad van en naar de molen zou men “Maalpad” of “Maal-pie”genoemd kunnen hebben.

Inhoud:

  • Historisch overzicht; verklaring voor de naam Malpie
  • De bodem van de Malpie.
  • De landschappen op de Malpie.
  • Storende invloeden in de Malpie.
  • De Wandeling.
  • De verklaring van de op de kaarten 1 t/m 5 gebruikte tekens

Aantal pagina's 16
Rubriek Economische en sociale geschiedenis, Flora en Fauna, Landbouw, veeteelt, jacht en visserij, en Toponymie
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Locatie 02-6