Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914

Titel Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914
Omslag Cover of Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914 book
Content

Uit Woord vooraf:

Deze publikatie is een uitwerking van de voordracht die ik op 4 oktober 1977 te Hilvarenbeek gehouden heb voor de leden van de departementen Oost- en West-Brabant van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in het kader van de feestelijke viering van het tweehonderdjarig bestaan van genoemde maatschappij. Gezien de beperkte tijd zijn niet de twee eeuwen volledig tot terrein van onderzoek genomen. Als beginpunt is de oprichting van de Maatschappij in 1777, toen Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen geheten, gekozen en als eindpunt 1914. Dit laatste niet primair als caesuur wegens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maar als punt waarop het industrieel aanpassingsproces aan de eisen die de moderne tijd aan het bedrijfsleven stelde, in Brabant was voltooid, en als moment waarbij de verdere voortgang niet die van inhalen was maar een van gelijk en zelfs sneller ritme dan dat op nationaal niveau.

Inhoudsopgave:

WOORD VOORAF

Hoofdstuk I: DE LANDELIJKE SITUATIE TWEE EEUWEN GELEDEN _ 1. De algemeen-economische toestand _ 2. De Oeconomische Tak als hefboom voor een nieuwe welvaart

Hoofdstuk II: BRABANT OP HET EIND VAN DE GENERALITEITSPERIODE _ 1. Armoe is troef _ 2. Denkbeelden om verbetering te bereiken _ 3. De industriële structuur

Hoofdstuk III: 1795: VRIJHEID VAN BEDRIJFSVOERING EN STIMULANS DOOR DE OVERHEID

Hoofdstuk IV: BRABANT VERLIEST NA 1813 ZIJN INDUSTRIELE VOORSPRONG

Hoofdstuk V: TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMING IN DE 19e EEUW _ 1. Bedrijfsstructuren _ 2. Financiering van de onderneming _ 3. De ondernemersfiguur

Hoofdstuk VI: VERKEER ALS MOTOR VOOR HET ECONOMISCH LEVEN

Hoofdstuk VII: INDUSTRIEEL KLIMAAT EN OVERHEID

Hoofdstuk VIII: DE INDUSTRIELE REVOLUTIE ZET IN BRABANT DOOR NA 1890

SLOT

INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN

INDEX VAN NAMEN VAN PERSONEN, ONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN

Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel XL)
Auteur Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1977
Aantal pagina's 170
Rubriek Algemene geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Economische en sociale geschiedenis, Nijverheid en industrie, en Sociale groepen en groeperingen
Periode 18de Eeuw (Verlichting) - 1700 tot 1800, 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900, en 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950
Regio Brabant Algemeen
Collectie Theo v.d. Ven
Locatie 02-2-16