Vessem Toneel: ruim een halve eeuw toneel in Vessem

Titel Vessem Toneel: ruim een halve eeuw toneel in Vessem
Omslag Cover of Vessem Toneel: ruim een halve eeuw toneel in Vessem book
Content

Uit het Voorwoord:
Aan de culturele ontwikkeling van de Brabantse Kempen hebben naast andere verenigingen, de amateurtoneelgroepen een groot aandeel gehad. Er is bijna geen stad of dorp waar geen toneelvereniging actief is. Zo ook in ons eigen Vessem. Ruim een halve eeuw toneel in Vessem noemt Sjef Smetsers de geschiedenis van Toneelgroep Vessem.
Zij die dit boekwerkje doorlezen kunnen niet anders dan hun bewondering uitspreken voor Sjef, die zoveel tijd en energie gestoken heeft in het speuren naar het ontstaan en het voortbestaan van het toneelspelen in Vessem.
Het is een prijzenswaardig initiatief om als vereniging aan geschiedschrijving te doen en zo voor het nageslacht de Vessemse toneelgeschiedenis voor de toekomst veilig te stellen.
Het werk van Sjef verdient zonder meer de aandacht voor iedereen in Vessem, die geïnteresseerd is in toneel en toneelspelen. Daarnaast heeft het zijn waarde in de culturele geschiedenis van Vessem.

Inleiding:
Onze “Toneelgroep Vessem, opgericht in 1961, beschikt over een prachtig boek dat notulen, foto’s affiches, programma’s  en dergelijke bevat van vergaderingen en uitvoeringen vanaf de oprichting. Het was dan ook niet verwonderlijk dat in de aanloop naar het veertigjarig jubileum van onze toneelvereniging dat boek regelmatig tevoorschijn kwam om er gegevens uit te halen, nodig om aandacht te vragen voor ons veertigjarig jubileum. Later werden de foto’s ook gebruikt voor een kleine tentoonstelling tijdens onze jubileumviering.
Met onze toenmalige voorzitter Theo van den Heuvel kwam ik in de voorbereiding van het jubileum vele malen in gesprek en hij stimuleerde mij iets te doen met het prachtige ‘geschiedenisboek’.
Toen ik in dat boek zat te bladeren kwam ik dan ook op de gedachte dat het mogelijk zou moeten zijn de geschiedenis van het toneelgebeuren in Vessem vast te leggen.
Ik neem u mee in de geschiedenis van het toneelgebeuren in Vessem vanaf omstreeks 1940. Een geschiedenis van ruim een halve eeuw. Waarbij aandacht wordt besteed aan de zaaluitvoeringen, kleinere en grotere openluchtspelen, al dan niet in samenwerking met zusterverenigingen.
Ik heb deze geschiedenis ingedeeld in vier perioden: een periode van vóór 1961, de periode van 1961 tot 1969, de periode 1969 tot 1984 en de periode tot heden, verdeeld over resterende hoofdstukken.

Inhoudsopgave:

 • Voorwoord – Van de voorzitter – Inleiding
 • Hoofdstuk 1: Periode 1945 – 1960
 • Hoofdstuk 2: Periode 1961 tot 1969
 • Hoofdstuk 3: Periode van 1969 tot 1984
 • Hoofdstuk 4: Periode na 1984
 • Hoofdstuk 5: Pastoorsfeesten
 • Hoofdstuk 6: Medewerking aan activiteiten
 • Hoofdstuk 7: Jubileum
 • Hoofdstuk 8: Afsluiting veertig jarig jubileum
 • Hoofdstuk 9: Wie waren er in de loop der jaren lid van onze toneelgroep?
 • Hoofdstuk 10: Overleden leden
 • Hoofdstuk 11: Zalen
 • Hoofdstuk 12: Wat ook het weten waard is
 • Bijlagen en toelichting bij de foto’s.
Auteur Sjef Smetsers
Uitgever Toneelgroep Vessem
Jaar 2003
Aantal pagina's 128
Rubriek Cultuurgeschiedenis, Sociale groepen en groeperingen, en Taal en letterkunde
Periode 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950, 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000, en 21ste Eeuw - 2000 tot heden
Regio De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant
Plaatsnaam Vessem
Locatie 01-4