De Velden bij 1;2, 5521 AP Eersel

Bescherming Historisch groen
Categorie Historisch groen
Oorspronkelijke functie 4 eikenbomen
Huidige functie 4 eikenbomen
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1930

Beschrijving

Ouderdom, ligging en beschrijving:

Deze vier zomereiken (Quercus robur) bevinden zich in de oude kern van Eersel en staan op enige afstand van elkaar aan De Velden, bij en tegenover het dubbele woonhuis De Velden 1;2. De Velden is een smalle met klinkers bestrate veldweg die haaks geprojecteerd is op de Markt. Het zicht vanuit westelijke richting op de besloten Markt is nog vrij oorspronkelijk. De achtererven van de bebouwing aan de Markt grenzen direct aan het open landschap. De erven worden omheind door hagen van variërende hoogte (overwegend beuken).

De eikenbomen zijn ca. tachtig jaar oud en hebben thans op ca.130 cm hoogte een omtrek die varieert van 200 tot 230 cm. Twee van de vier bomen staan in een driehoekig plantsoen dat door een lage haag wordt omheind. De andere twee exemplaren bevinden zich direct ten westen van De Velden 1;2. De conditie van deze bomen is goed.

De Velden, Eersel
Foto Winfried Thiijssen (2012)

Waardering

Deze groep zomereiken is vanwege haar leeftijd en verschijningsvorm beeldbepalend voor het aanzien van de oude kern van Eersel, meer in het bijzonder het landschappelijke gebied dat direct westelijk aansluit op de Markt en dat onderdeel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht.