Nieuwstraat 98, 5521 CE  Eersel

Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.3.003
Categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Kantoor
Oorspronkelijk bouwjaar 1932

Beschrijving

Villa, thans in gebruik als kantoor, die in 1932 is gebouwd voor sigarenfabrikant Herman Janssen. Het is sterk uitgebreid in 1960 en later begin eenentwintigste eeuw.

Het vrijstaande pand bevindt zich in de kern van Eersel, en is gesitueerd op een groot en diep perceel aan de noordzijde van de Nieuwstraat. De Nieuwstraat is omstreeks 1850 aangelegd als Nieuwe Eindhovense Grindweg, werd in 1897 uitgebreid met een tramlijn en kreeg in het begin van de twintigste een verhard wegdek. Ruim gesitueerde villa’s en rijke dorpswoningen bepalen het oude bebouwingsbeeld.

De villa heeft twee bouwlagen en een zolderverdieping en bezit grote opvallende dakpartijen van rode pannen.


Historie

In 1932 koopt de uit Venray afkomstige sigarenfabrikant Herman Philippus Dorotheus Janssen een stuk grond aan de Nieuwstraat van landbouwer Johannes Goossens en laat er een huis op bouwen. Zijn sigarenfabriek Walram is dan net overgeplaatst van Venray naar Duizel. In 1949 verkoopt hij zijn huis aan Adrianus Hendrikus Josephus Wintermans (geb. 3-3-1916 te Eersel, overl. 25-9-2001 te Wezel (B) ), ook sigarenfabrikant, zoon van Henri Wintermans. In 1960 wordt de woning verbouwd, dat wil zeggen er wordt een flink stuk aangebouwd aan de rechterzijde en aan de achterzijde. In 1969 vindt er ook nog een gedeeltelijke vernieuwing plaats. Op een gegeven moment heeft Wintermans het pand verhuurd en is hij zelf in Wezel in België gaan wonen. Wanneer dat precies was is niet bekend, maar dat was zeker vóór het midden van de jaren negentig. Sinds die tijd is het pand verhuurd als kantoorgebouw. Begin eenentwintigste eeuw is er nog een deel aangebouwd aan de achterzijde. Vanaf begin eenentwintigste eeuw is het accountants- en adviesbureau Castelijns en Swaans in het pand gevestigd.[1]


Waardering

Het object heeft stedenbouwkundige waarde

  • als essentieel onderdeel van de ruim gesitueerde rijke bebouwing aan de Nieuwstraat, verbonden met de ontwikkeling van Eersel qua infrastructuur, uitbreiding van de bebouwde kom en de vestiging van notabelen.

Het object heeft cultuurhistorische waarde

  • als voormalige fabrikantenvilla van de sigarenfabrikant Herman Janssen en later Ad Wintermans, verbonden met deze in sociaaleconomisch opzicht zo belangrijke nijverheid voor de gemeente Eersel gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, en welke tot in de eenentwintigste eeuw heeft voortgeleefd in de fabrieken van Agio (Duizel) en Wintermans (Eersel).

Afbeeldingen

Nieuwstraat 98. Foto Winfried Thijssen (2024-03).

Foto Winfried Thijssen (2024-03).


Voetnoten

[1]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Eersel, sectie F, 1832-1980, aangevuld met gegevens uit de burgerlijke stand van de gemeente Eersel, RHCE en De Zuid-Willemsvaart 14 maart 1929.