Oude Postelseweg 28, 5521 RA  Eersel

Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.2.137
Categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Woonhuis
Oorspronkelijk bouwjaar 1935

Beschrijving

Kop-romp boerderij uit 1935. Deze boerderij is van een totaal andere architectuur dan de andere boerderijen in Eersel en omgeving. Dit heeft te maken met het feit dat de Maatschappij van Welstand deze boerderij heeft laten bouwen naar het ontwerp van een architect die niet uit de streek kwam, maar waarschijnlijk uit Friesland.


Historie

In 1935 wordt deze boerderij gebouwd voor de “Maatschappij ter bevordering van Welstand voornamelijk onder landlieden”, ofwel kortweg: de Maatschappij van Welstand. Dit was een protestante organisatie die boerderijen kocht of liet bouwen om protestantse gezinnen te ondersteunen bij het vinden van een goede woning in het overwegend katholieke zuiden. De Maatschappij van Welstand verhuurt de boerderij tot 1971, dan wordt de boerderij met land­bouwgrond verkocht aan Stichting Beheer Landbouwgronden in Utrecht. Deze stichting verkoopt het echter datzelfde jaar nog aan de gemeente Eersel. In datzelfde jaar wordt het perceel voorlopig gesplitst. De boerderij wordt verkocht aan Dr. Johannes Jozef Kramer, de huisarts, die daar dan zijn praktijk in gaat houden. Die situatie blijft tot midden jaren negentig bestaan, waarna Dr. Kramer met pensioen gaat en de voormalige boerderij volledig als woonhuis in gebruik genomen wordt.[1]

De voormalige studiegroep boerderijen van de Heemkundige studiekring De Acht Zaligheden tekende in 2006 het volgende op bij deze boerderij: De boerderij is genaamd “’t Ringsel”. Deze naam is ontstaan doordat op de plaats van de boerderij in het verleden een natuurvennetje was dat in verbinding stond met een ander natuurven. Die lag waar nu de woning is gebouwd met nr. 22. Het water stroomde van het ene naar het andere ven, een z.g. ring, dat in de volksmond ’t Ringsel wordt genoemd.


Afbeeldingen

Oude Postelseweg 28, waarschijnlijk begin jaren zeventig. Foto HSK De Acht Zaligheden, collectie Dr. Kramer.

Oude Postelseweg 28, waarschijnlijk begin jaren zeventig. Foto HSK De Acht Zaligheden, collectie Dr. Kramer.

Oude Postelseweg 28, waarschijnlijk begin jaren zeventig. Foto HSK De Acht Zaligheden, collectie Dr. Kramer.

Oude Postelseweg 28, waarschijnlijk begin jaren zeventig. Foto HSK De Acht Zaligheden, collectie Dr. Kramer.

Oude Postelseweg 28. Foto Winfried Thijssen (2023-12).

Foto Winfried Thijssen (2023-12).


Voetnoten

[1]    Uit gegevens van het kadaster, gemeente Eersel, sectie F, 1832-1980, RHCE.