Dijk 38, 5521 AZ Eersel

Title Dijk 38, 5521 AZ Eersel
Content Aan de Dijk staat, op de T-kruising met de Gebr. Hoekstraat en de Kapelweg, in een rij met grotendeels naoorlogse, eenlaags bebouwing, een eenlaags woonhuis met rijke stucdecoraties, daterende uit omstreeks 1890. Het pand verkeert, ook wat betreft het interieur, nog in nagenoeg oorspronkelijke staat. Omstreeks 1985 zijn de geprofileerde gootlijst en de schoorstenen vervangen. Ook aan de centraal op het dak staande dakkapel zijn toen enkele modificaties doorgevoerd. Het eenlaags huis heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak, belegd met kruispannen en op de nok voorzien van terracotta crètes. Op de nok van het dak staan twee nieuwe schoorstenen. De doorstekende eindgevels zijn met zink bekleed. De dakkapel heeft vierlichts vensters. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, voorzien van een bepleisterde plint. De westelijke gevel is bepleisterd, witgeschilderd en voorzien van rechte smeedijzeren steekankers. De symmetrische voorgevel telt vijf vensterassen, heeft een eensteens uitspringende middenrisaliet en een rijke stucdecoratie, met onder meer geblokt gepleisterde hoekpilasters, dito middenrisaliet, en een gestuct fries met geprofileerd omlijste vakken. Horizontaal wordt de gevel geleed door onder meer een hardstenen dorpellijst. Op de begane grond zijn ter weerszijden van de paneelvoordeur met dubbel gietijzeren deurrooster en getoogd bovenlicht twee T-schuifvensters aangebracht. Zowel deur als vensters zijn voorzien van een gestucte, geprofileerde en geschilderde omlijsting met brede kuif.

In de achtergevel aan de westelijke zijde een vernieuwd venster; op het dakschild aan deze (noordelijke) zijde staat een dakkapel. Voor het pand een vernieuwde hardstenen stoep met vier hardstenen stoeppalen. Het interieur heeft een centrale hal over de volle diepte van het pand met links ervan een kamer en-suite.

Dijk 38
Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.025
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149934 / 374258
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1880
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”]
Waardering Het object heeft belang als uitdrukking van een typologische ontwikkeling; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek.