Duizelseweg 20, 5521 AC

Title Duizelseweg 20, 5521 AC
Content “De Drietip”, tweelaags woonhuis uit circa 1910. Plat dak. Wit gepleisterd met baksteenlagen. Het huis is gebouwd voor dokter Bakhuizen van den Brink die sinds 1896 in Eersel verbleef. In april 1919 vertrok hij terug naar Den Haag, zijn geboortestad. Om de dominee van Eersel een pastorie te verschaffen kocht Mej. Mirandolle (een rijke Amsterdamse dame die op De Hoge Hees woonde) het huis en schonk het aan de protestantse gemeenschap. Tot ver in de twintigste eeuw heeft het huis gediend als woning voor de dominee.

Huis is genoemd naar de wegsplitsing Wolverstraat of Duizelseweg (met tramlijn) en de Dalemseweg.

De Drietip
Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam De Drietip
Plaats monument Eersel
Bescherming Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Monumentnummer 4.31.1.085
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149308 / 374624
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F / –
Oorspronkelijk bouwjaar Ca. 1910
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel”,”J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″]
Waardering Het object heeft stedebouwkundige waarde
– het is een markant pand op de splitsing van de Duizelseweg en de Dalemsedijk.
Het object heeft cultuurhistorische waarde
– als voormalig huis van dokter Bakhuizen van den Brink en later als domineeswoning.