Hint 6, 5521 AH Eersel

Title Hint 6, 5521 AH Eersel
Content Historie en ligging:

Dit woonhuis uit ca. 1930 bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit pand is gesitueerd aan de westzijde van het Hint nabij de kruising met de Duizelseweg, staat in de rooilijn en heeft de noklijn evenwijdig aan het Hint. De bijgebouwen, op het achtererf en aan de rechter zijde (Hint 6a), komen niet voor bescherming in aanmerking.

 

Plattegrond en opbouw:

Deels onderkelderde eenvoudige dorpswoning van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan (drie beuken). De bakstenen gevels met trasraam zijn in Vlaamsverband gemetseld met gesneden voegen en worden afgesloten door uitgemetselde rollagen. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door rechte strekken en kunststenen lekdorpels. Het zadeldak heeft de noklijn evenwijdig aan het Hint, is belegd met rode verbeterde Hollandse pannen en watert af via een houten bakgoot aan de voorzijde en een zinken mastgoot aan de achterzijde. De schoorstenen op de nokuiteinden worden afgesloten door een uitgemetselde rollaag. Het dakschild aan de achterzijde is ingeknikt en lager doorgetrokken. In het voor- en achterschild is een moderne dakkapel geplaatst.

 

Voorgevel:

Deze regelmatig ingedeelde gevel heeft één venster aan weerszijden van een ingangsportiek. De verdiept gelegen ingang bestaat uit een hardstenen stoepje, dorpel en neuten; een kozijn met kwartrond hoekprofiel; een paneeldeur en een tweedelig bovenlicht. De vensters bestaan uit een kozijn met kwartrond hoekprofiel waarin een zesruits schuifraam met luiken.

 

Linker zijgevel:

Deze gevel wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door een lagere uitbouw onder zadeldak (van ondergeschikt belang voor de bescherming). In de begane grond bevindt zich aan de straatzijde een drieruits halfvenster met luik, en in de zolderverdieping een vernieuwd stolpraam.

 

Rechter zijgevel:

De eerste bouwlaag bezit van links naar rechts een dichtgemetseld halfvenster (lekdorpel, strek en luik nog aanwezig), een rechthoekig kelderlicht in het trasraam en twee nieuwe vierruits draairaampjes (twee oorspronkelijke grote vensters zijn dicht gemetseld). De zolderverdieping telt twee rechthoekige vensters met enkelruits stolpramen.

 

Achtergevel:

Deze gevel is volledig vernieuwd.

 

Interieur:

Het gemoderniseerde interieur heeft een gewijzigde indeling.

Foto Winfried Thijssen (2011)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.035
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149485 / 374618
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1930
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en vrij gaaf voorbeeld in exterieur (met uitzondering van de achterzijde!) van een eenvoudige dorpswoning uit ca. 1930, die wordt gekenmerkt door een traditionele symmetrische hoofdopzet en bescheiden metselwerk-accenten. Het interieur is grotendeels gewijzigd.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.