Anne van Buren

De Koerier – Brabants Heem – September 2020

Recent is verschenen De Koerier, het mededelingenblad van Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van de Brabantse Heemkundekringen. De Koerier verschijnt 4x per jaar. Klik hier om de volledige Koerier online te lezen In deze uitgave: Meet-up Meierijstad: heemkunde in het voortgezet onderwijs Brabantse orgelcultuur op Inventaris Immaterieel Erfgoed Nieuw onderzoek erfgoedgemeenschappen